เมื่อโคโรน่าไวรัส หยุดการเรียนรู้ของครูไทยไม่ได้  กศน.อำเภอเมืองเชียงราย

Working time:

ที่อยู่ :521 หมู่ 21 ตำบล รอบเวียง
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

https://www.educathai.com/storage/documents/2Ite7vOz2acLjmnn23bHV1ITQr2NlxGEuBH8uHuI.pdf?fbclid=IwAR1x1TV-YX8kEZPUke9lzI8jsezl2KPzkskr1xJLXFuzsbIkuxl3A7nQPC0