การจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ กศน. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) "กศน.เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา"  กศน.อำเภอเมืองเชียงราย

Working time:

ที่อยู่ :521 หมู่ 21 ตำบล รอบเวียง
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

การจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ กศน.
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) "กศน.เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา"

แนวทางการจัดการศึกษาต่อเนื่อง : การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพออนไลน์ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

จากการประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 ที่ผ่านมาได้มีข้อสรุปเพื่อหาแนวทางการจัดการศึกษาต่อเนื่อง : การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพออนไลน์ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย จึงออกแบบไว้ 2 รูปแบบคือ 1)การเรียนแบบออนไลน์ 2)การเรียนแบบออฟไลน์ ในตอนนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรที่มีความสามารถที่ช่วยความคิด วิเคราะห์/ออกแบบระบบฯ ในวันนี้จะกล่าวถึงการออกแบบระบบฝึกอบรมอาชีพออนไลน์ ซึ่งสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย ได้รับความร่วมมือจากนายวสันต์ อินทะ นักจัดการงานทั่วไป กศน.อำเภอแม่ลาว และคณะครู บุคลากร ในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย ช่วยกันระดมความคิด/ออกแบบระบบฯ ดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกผู้รับบริการฯ ทั้งนี้ระบบฯ ดังกล่าวมีความคืบหน้าไปมากแล้ว และอีกไม่นานคงได้เปิดระบบฯ เพื่อให้ใช้บริการต่อไป

http://cr.ml.ac.th/
-----------------
ภาพ : วสันต์ / จักรกฤษณ์
ข่าว : จักรกฤษณ์