กศน.อำเภอเมืองเชียงราย ติดตามสถานการณ์โควิด ฉบับที่ 100 วันที่ 12 เมษายน 2563  กศน.อำเภอเมืองเชียงราย

Working time:

ที่อยู่ :521 หมู่ 21 ตำบล รอบเวียง
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

มีรายงานผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก รวม 207 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 1 นครรัฐ เรือ Diamond Princess เรือ Grands Princess และเรือ MS Zaandam ในวันที่ 12 เมษายน จำนวน 1,784,751 ราย มีอาการรุนแรง 50,535 ราย เสียชีวิต 109,011 ราย โดยประเทศที่มีจำนวนผู้ป่วยยืนยัน 10 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 533,115 ราย สเปน 163,027รายอิตาลี152,271 ราย ฝรั่งเศส 129,654 ราย เยอรมนี 125,452 ราย จีน 83,098ราย (รวม ฮ่องกง 1,001ราย มาเก๊า45 ราย)สหราชอาณาจักร 78,991 ราย อิหร่าน 70,029 ราย ตุรกี 52,167 ราย และเบลเยี่ยม 28,018 ราย