กศน.อำเภอเมืองเชียงราย

Working time:

ที่อยู่ :521 หมู่ 21 ตำบล รอบเวียง
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

 
 

9 วิธีหนี COVID-19(โควิด-19) จาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

09:00 PM - 16:30 PM

มาตรการผ่อนปรนทุกจังหวัด กับ 6 กิจการ/กิจกรรม ตั้งแต่ 3 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

09:00 PM - 16:30 PM

 

กิจกรรมของเรา

ข่าวสาร กิจกรรมของเรา

 

บทความคลิปวีดีโอ Youtube